Wednesday, February 22, 2012

သူရဲေကာင္း

(i)
၁…၂…၃…၄
ေသြးေၾကာင္သူေတြ ထြက္ေျပးပေလ့ေစ။

(ii)
သူက
နားရြက္မွန္သမွ်
မီးရွိဳ႕ျပာခ်တတ္တဲ့
ဘီလူးမင္းသမီးလို႔
အထူးသတင္းၾကီးေနရင္ေတာင္

ငါက
အဲဒီ့မင္းသမီးနဲ႔
တဂူတည္းေအာင္းရဲတဲ့
သူရဲေကာင္း။
(ေကာင္းကင္ကုိ)

1 comment:

Anonymous said...

like