Sunday, September 30, 2007

Watch MTV

စကားလံုးမ႐ွိတဲ ့ေကာင္းကင္..၂ (ထူးအိမ္သင္)
အခါလြန္တဲ့ ့မိုး(ထူးအိမ္သင္)
ေလးျဖဴ(အလင္းေရာင္)
အေရးမၾကီးဘူး(ေလးျဖဴ)
အလြမ္းမ်ား(ေလးျဖဴ)
ႏူးညံ ့တဲ ့အမိန္ ့ေတာ္အတိုင္း(ေလးျဖဴ+အငဲ)
၂ေယာက္မ႐ွိဘူး(ထြန္းအိျႏၵာဗိုလ္)
ဆိုင္သူမသိတဲ ့အခ်စ္(ထြန္းအိျႏၵာဗိုလ္)


No comments: