Tuesday, September 18, 2012

လူထု

လူထုဆိုတာဟာ ဘာသာေရးမွိႈင္း လူမ်ိဳးေရးမွိႈင္းေတြ အတိုက္ခံရျပီး ကမၻာသူကမၻာသားအခ်င္းခ်င္း တိုက္ခုိက္သတ္ျဖတ္ေနၾကခ်ိန္မွာ အရမ္းရုပ္ဆိုးေပမဲ့ ....လူထုဟာ အလုပ္သမားထု ျဖစ္သြားခ်ိန္၊ လယ္သမားထု ျဖစ္သြားခ်ိန္မွာ အရမ္းလွတယ္။
(စိတ္ထဲေပၚလာတာေလး ေကာက္ေရးလိုက္တာပါ။)

1 comment:

a said...

စိတ္ထဲေပၚလာတာေလးကေကာင္းလိုက္တာကြာ၊(တကယ္အစစ္အမွန္ပဲ)။