Saturday, May 31, 2014

Stockholm Syndrome (စေတာ့ဟုမ္း လကၡဏာစု) (by Kang Shin Juu)

ဘာသာျပန္သူ။ Sunwu Kang (ေဝႏြယ္ႏွင္းစုိး) (s2sunwus2@hanmail.net) 

ေနာက္ခံအခ်က္လက္။   ။ ဓားျပေတြက ဓားစာခံအျဖစ္ ေခၚေဆာင္သြားခံရတဲ့ သူေတြဟာ ဓားျပေတြႏွင့္ အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာ ေနရင္း ဓားျပေတြကုိ သနားျပီး ဒီ ဓားျပေတြကုိ ဖမ္းဖုိ႕ ၾကိဳးစားေနတဲ့ ရဲေတြကုိ ရန္သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ပစ္တဲ့ စိတ္အေျခအေနကုိ ဆုိလုိပါတယ္။

ဒီ လကၡဏာစု ျဖစ္ေပၚလာရတဲ့ ေနာက္ခံသမုိင္း။   ။ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ ဆီြဒင္နုိင္ငံ Stockholm ျမိဳ႕မွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဓားစာခံဖမ္းဆီးမွႈ အျဖစ္အပ်က္ကို အေျခခံတဲ့ ေ၀ါဟာရ ျဖစ္ပါတယ္။ ဓားျပေတြေၾကာင့္ အင္မတန္ဆုိး၀ါးလွတဲ့ ေနရာေတြေရာက္ျပီး ဓားစားခံအျဖစ္ အဖမ္းခံလာရတဲ့ သူေတြဟာ၊ အဲဒီ ဓားျပေတြကုိပဲ ေထာက္ခံသြားတဲ့ အျဖစ္အပ်က္ပါ။ ဘယ္္ေလာက္ထိလဲဆုိရင္ ဓားျပေတြနဲ႔ အတူတူ ပူးေပါင္းဖုိ႕အထိပါ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒီလုိ အေျခအေနဆုိးတစ္ရပ္မွာ အဖမ္းခံထားရသူေတြဟာ၊ အစဦးပုိင္းမွာေတာ့ ေၾကာက္ရြံ႕မႈေတြ ခံစားၾကရေပမဲ့၊ ဓားျပေတြနဲ႔ အတူတူေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြ မ်ားလာတာႏွင့္ အမွ် တျဖည္းျဖည္း ဆုိသလုိပဲ သူတို႕ေတြကုိ ကရုဏာေတြျဖစ္၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း မိမိတုိ႕ကုိ လာကယ္ဖုိ႕ ေရာက္လာတဲ့ ရဲေတြကုိေတာင္ ျပန္လည္တုိက္ခိုက္ဖုိ႕ အေနအထားအထိေအာင္ ျဖစ္သြားတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳးလို႔ ပညာရွင္ေတြက ေရးသားၾကပါတယ္။

Stockholm လကၡဏာစုႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိတာ ဘယ္လုိ အရာမ်ဳိးလဲဆုိတာကုိ ရွင္းျပထားတဲ့ စာအုပ္ထဲမွ အေၾကာင္းအရာကုိ ဘာသာျပန္ထားပါတယ္။

ကုိရီးယား Philosopher ပညာရွင္လည္းျဖစ္ စာေရးဆရာလည္း ျဖစ္တဲ့ Kang Shin Juu ရဲ႕ စာအုပ္ကုိ ဘာသာျပန္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေခါင္းစဥ္။   ။ ႏုိင္ငံဆိုတဲ့ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး ဒ႑ာရီပံုျပင္တစ္ပုဒ္~~။
      국가라는 오래된 신화
ခင္ဗ်ားတုိ႕တေတြ Stockholm လကၡဏာစု [Stockholm syndrome]
ဆုိတဲ့ စကား ၾကားဖူးၾကတယ္မဟုတ္လား။ ၁၉၇၃ခုႏွစ္ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ Stokcholm ျမိဳ႕ ဘဏ္တစ္ခုမွာ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဖမ္းဆိး လုယက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ေ၀ါဟာရ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ ဓားျပေတြေၾကာင့္ အင္မတန္ဆုိး၀ါးလွတဲ့ ေနရာေတြေရာက္ ဓားစားခံအျဖစ္ အဖမ္းခံလာရတဲ့ သူေတြဟာ မိမိရဲ႕ အသက္ကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားတဲ့ အင္အားၾကီးမားသူ ဓားျပရဲ႕ လႊမ္းမုိုးမႈေၾကာင့္ ဒီ ဓားျပကုိပဲ ေထာက္ခံဖုိ႕ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဘယ္္ေလာက္ထိလဲဆုိရင္ အတူတူ ပူးေပါင္းဖုိ႕အထိပါ ျဖစ္လာပါတယ္။

ဓားစားခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခံရတဲ့ဆုိတဲ့ အျဖစ္ဟာ အျဖစ္ဆုိးေတြထဲက အဆုိး၀ါးဆံုး အေျခအေနလုိ႕လည္း ေျပာလုိ႕ရတယ္မဟုတ္လား။ ဒီ ဓားျပေတြဆီက မလြတ္ေျမာက္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ အဆိုးဆံုုးအေျခအေနက အသက္ေသသြားတဲ့အထိ ျဖစ္ႏုိင္တယ္ေလ။ အဲဒီေတာ့ ဒီလို အေျခအေန ဆုိက္ေရာက္ျပီး ကုိယ့္ကုိ ကယ္တင္ႏုိင္မယ့္ အင္အား၊ ရဲေတြမွာလည္း မရိွဘူးဆုိရင္ ဓားစားခံေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္က်မႈဟာ အရမ္းအရမ္းကုိ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္တယ္ဆုိတာ ဧကန္မလြဲပါပဲ။

ဒီလုိအေျခေနမ်ဳိး ေရာက္ျပီဆုိရင္ ဓားစားခံေတြဟာ ဘယ္လုိ တံု႕ျပန္မႈေတြ ရိွေနမလဲ။ သူတုိ႕ေတြကုိ ကယ္တင္ေပးမယ့္ ရဲေတြ၊ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း(society)ေတြထက္ သူတုိ႕ကုိ ခ်ဳပ္ထားတဲ့ ဓားျပေတြရဲ႕ ဘက္ကို လုိက္ေပးဖုိ႕ ျဖစ္လာပါတယ္။ စိတ္ပညာရွင္ေတြရဲ႕ စကားအရဆုိရင္ ၊ ဓားစာခံေတြ ခံစားဖုိ႕ ျဖစ္လာတဲ့ Stockholm လကၡဏာစု ဟာ အခ်က္၃ခ်က္ ရိွေနပါတယ္။

(၁) မိမိတို႕ရဲ႕ အသက္ကုိ ဆုပ္ကုိင္ထားတဲ့ ဓားျပေတြဟာ ဓားစာခံအျဖစ္ပဲ အသံုးခ်ျပီး အသက္ကုိ ဒုကၡမေပးပါလားဆုိျပီး ဓားစာခံေတြက ေက်းဇူးေတြတင္၊ ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း သူတုိ႕ေတြကုိ ၾကင္နာတဲ့စိတ္ေတြအထိ ျဖစ္ေပၚလာတာလို႔ ေျပာပါတယ္။

(၂) ဓားစာခံေတြဟာ မိမိတုိ႕ကုိ လာကယ္တဲ့ ရဲေတြကုိေတာင္ ျပန္လည္တုိက္ဖုိ႕လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႕လဲဆုိေတာ့ ရဲေတြဟာ မိမိတို႕နဲ႔ ဓားျပေတြၾကားမွာ ရိွတဲ့ သံေယာဇဥ္ကုိ ဖ်က္ဆီးျပီး မိမိတို႕ရဲ႕အသက္ကုိေတာင္ ထိခုိက္လာႏုိ္င္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃) ေနာက္ဆံုးအခ်က္က - ဓားျပေတြဟာ ဓားစာခံေတြအေပၚ ခင္မင္သြားပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ ဓားစာခံနဲ႕ ဓားျပေတြဟာ အတူတကြ ေၾကာက္ရြံ႕မႈဆုိတဲ့ စိတ္ခံစားမႈ ျဖစ္ေပၚပါတယ္။ ဒီလုိနဲ႕ ဒီ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ၾကားမွာ “ငါတုိ႕(we)” ဆုိတဲ့ အင္မတန္ေတြးရခက္တဲ့ ယံုၾကည္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

သမုိင္းကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံအသီးသီးဟာ အေျခအေနဆုိး တစ္ရပ္ကုိ ရင္ဆုိင္ရျပီဆုိရင္ စစ္ပြဲကတစ္ဆင့္ တုိင္းျပည္အတြင္းမွာ ရိွေနတဲ့ အဆင္မေျပမႈေတြကုိ ဖံုးကြယ္ဖုိ႕လုပ္ပါတယ္။ ဘာလုိ႕ ဒီလုိလုပ္တယ္လုိ႕ ထင္ပါသလဲ။ ဒါဟာဆုိရင္ တုိင္းသူျပည္သားေတြကုိ Stockholm လကၡဏာစု ထဲ ေခ်ာက္ခ်ဖုိ႕ ဆုိတဲ့ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ အာဏာရွင္ေတြကုိ ဆန္႔က်င္တဲ့ အတိုက္အခံအဖြဲ႕ေတြ၊ အတိုက္အခံ လူပုဂၢိဳလ္ေတြဟာလည္း တခ်ိဳ႕ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ အာဏာရွင္နဲ႔ မိမိတုိ႕ေတြဟာ အေျခအေနတူတဲ့ ကံၾကမၼာမွာ က်ေရာက္ေနတယ္လို႕ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။

က်ေနာ္တုိ႕ေတြဟာ “ႏုိင္ငံ” ဆုိတဲ့ ျပႆနာကုိ အေျခခံကအစ ေဖာ္ထုတ္ဖုိ႕ရာခက္ခဲတဲ့ အေၾကာင္းရင္းဟာ Stockholm လကၡဏာစု ထဲ ေရာက္ရိွေနလုိ႕ မဟုတ္လား။
ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိတာၾကီးဟာ တကယ္တမ္းေတာ့တုိင္းသူျပည္သားေတြအေပၚ လႊမ္းမုိးႏုိင္တဲ့ အာဏာေတြ ပိုင္ဆုိင္ထားတဲ့ အရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထပ္ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ အာဏာဆိုတဲ့ အရာၾကီးကုိ ကုိင္ေဆာင္ျပီး ႏုိင္ငံသားေတြကို ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တခါတေလေတာ့လည္း က်ေနာ္တုိ႕ကုိ သတ္ေတာင္ပစ္ႏုိင္ျပီး အတြင္းတစ္ေနရာမွာ ကိန္းေအာင္းေနတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ႏုိင္ငံဟာ က်ေနာ္တုိ႕ေတြကုိ ႏုိင္ငံေတာ္က သတ္မွမသတ္တာ။ သတ္ဖုိ႕ေနေနသာသာ က်ေနာ္တုိ႕အဖုိ႕ဆုိျပီး မူ၀ါဒေတြေတာင္ လုပ္ေပးတယ္မဟုတ္လား။ ဒါေၾကာင့္ စဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေက်ဇူးေတာင္တင္လုိ႕ရေနတယ္ေလ။

ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တုိ႕တေတြဟာ ဓားစာခံေတြ ဓားျပေတြအေပၚ ၾကင္နာစိတ္ ျဖစ္ေပၚသလုိမ်ဳိး ႏုိင္ငံေတာ္အေပၚမွာလည္း သံေယာဇဥ္ျဖစ္တဲ့ စိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာတာပါ။ အကယ္၍မ်ား တစ္ေယာက္ေယာက္က ႏုိင္ငံကုိ ျပႆနာအျဖစ္ လုပ္လာျပီဆုိရင္၊ က်ေနာ္တုိ႕ရဲ႕ စိတ္ေတြဟာ အင္မတန္ စုိးရိမ္လာပါတယ္။ ဓားစာခံေတြဟာ မိမိတုိ႕ရဲ႕ အသက္ကုိ ကာကြယ္ေပးဖုိ႕ ရဲေတြက ဓားျပကုိ တုိက္ခုိက္တာ မလုိလားသလိုမ်ိဳးပဲေပါ့။

ေနာက္ဆံုးေတာ့လည္း ဒီလုိမ်ဳိး ပံုစံေတြနဲ႕ နုိင္ငံဆုိတာ ရိွကိုရိွရမယ့္ အရာ၊ မရိွရင္ မျဖစ္တဲ့ အရာအျဖစ္ ထင္ေယာင္ထင္မွားစိတ္ေတြ ျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ဓားျပေတြဆီကုိ ဦးတည္လာတဲ့ က်ည္ဆံေတြကုိ ကာကြယ္ေပးတဲ့ ဓားစာခံေတြရဲ႕ အေျခအေနမ်ိဳးလုိေပါ့။

ႏုိင္ငံဆုိတာနဲ႕ ပတ္သတ္ျပီး က်ေနာ္တုိ႕ႏုိင္ငံ(ေတာင္ကုိရီးယား)က ျပည္သူေတြ Stockholm လကၡဏာစု ကုိ ခံစားဖုိ႕ ျဖစ္လာရတဲ့ အခ်ိန္ကေတာ့ ပက္ေဂ်ာင္းဟီလက္ထက္(1917~1979)[1] ကေနစတင္လာတဲ့ စစ္အာဏာရွင္ေခတ္လုိ႕ ေျပာရပါ့မယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုေလာေလာဆယ္ က်ေနာ္တုိ႕ တုိင္းသူျပည္သားတခ်ဳိ႕ဟာ Stockholm လကၡဏာစု ကုိ ခံစားေနရတဲ့ ဓားစာခံေတြလုိ ပက္ေဂ်ာင္းဟီကုိ တသသျဖစ္ေနတဲ့သူေတြ ရိွေနပါတယ္။ က်ေနာ္တုိ႕တေတြဟာ သူလုပ္ခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ဆန္လုပ္ရပ္ေတြကုိေတာ့ ေမ့လုိ႕ေနၾကတယ္ေလ။ ပုိျပီးေတာင္ ဆုိးတာက သူ႕ကုိ တုိးတက္ေအာင္လုပ္ေပးသူ၊ ဟန္ျမစ္ရဲ႕ အင္အားကုိ ၾကီးထြားေအာင္ လုပ္ေပးသူ၊ တုိင္းျပည္အငတ္ဆင္းရဲေဘးမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသူအျဖစ္ အမွတ္ရခ်င္ေနၾကပါတယ္။ ဒီလုိဆုိရင္ ပက္ေဂ်ာင္းဟီဟာ က်ေနာ္တုိ႕ရဲ႕ ဘ၀ကုိ ဘယ္လိုမ်ဳိးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တဲ့ သူလဲဆုိတာ ေသခ်ာ သိဖုိ႕ လုိလာျပီ။ အခုေလာေလာဆယ္ လူငယ္ႏုိင္ငံေရးပညာရွင္ ေဂ်ာင္းအင္းဂြမ္(1957~2005) ဟာ ဒီလုိမ်ိဳး ဖြင့္ဆုိထားပါတယ္။

ပက္ေဂ်ာင္ဟီရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအေတြးကေတာ့ မူလအစအားျဖင့္ Nationalism အေတြးအေခၚေတြ ရိွေနတယ္လုိ႕ ေကာက္ခ်က္ခ်လို႕ ရပါတယ္။သူရဲ႕Nationalism အေတြးအေခၚဟာဆုိရင္ မိမိရဲ႕ သိသာထင္ရွားလွတဲ့ ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚကုိ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိတဲ့ အရာၾကီးကုိ ဗဟုိထားျပီး ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆုိတာကုိ ေပါင္းစပ္ျပီး ျပဳလုပ္ထားတဲ့ အရာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူဟာ တုိင္းသူျပည္သားေတြရဲ႕ အသက္ရွင္ေနထုိင္ႏုိင္မႈဟာဆုိရင္ နုိင္ငံေတာ္ကပဲ တာ၀န္ယူရမယ္လုိ႕ ေျပာပါတယ္။ ပက္ေဂ်ာင္းဟီရဲ႕ Nationalism အေတြးအေခၚေတြဟာဆုိရင္ မ်ဳိးႏြယ္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္တာေတြ၊ တုိင္းသူျပည္သားေတြေနတဲ့ ျမိဳ႕ေတာ္ တုိးတက္ေရးေတြ၊ ျမိဳ႕ေတာ္ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးေတြ စတဲ့ ပညာေရးပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥ ေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။သူရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈထဲက အထင္ရွားဆံုးအရာဟာ [National Chart of Education_국민교육 헌장- 國民敎育憲章] ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ [National Chart of Education]ဟာဆိုရင္၊ အားလံုးကုိ ခ်ဳံၾကည့္မယ္ဆုိရင္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို နုိင္ငံေတာ္ဆုိတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ၾကီးထဲကုိ ထည့္သြင္းတဲ့ အေတြးအေခၚပုိင္းဆုိင္ရာ ပံုစံကုိ ျပသပါတယ္။ အာဏာရွင္ဆန္တဲ့ အေတြးအေခၚေတြက အေျခခံထားပါတယ္။ ျပီးေတာ့
“တုိင္းသူျပည္သားေတြ က်န္းမာသန္စြမ္းျခင္းဟာ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အင့္အား” လို႔ အဓိပၸါယ္ရတဲ့ ေဆာင္ပုဒ္လည္း ေခတ္စားခဲ့ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရးပညာရွင္ ေဂ်ာင္းအင္းဂြမ္(1957~2005)က၊ ပက္ေဂ်ာင္းဟီရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးအေတြးအေခၚဟာ Nationalism ပါလုိ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိပါတယ္။ ဒီမွာေျပာတဲ့ Nationalism ဆုိတာ သူေျပာသလုိပဲ “တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို နုိင္ငံေတာ္ဆုိတဲ့ ဦးတည္ခ်က္ၾကီးထဲကုိ ထည့္သြင္းထားတဲ့ အေတြးအေခၚ” ေပါ့။ သူဆုိလိုတာက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီဟာ၊ ႏုိင္ငံေတာ္က လုိအပ္ရင္သံုးဖုိ႕ အေထာက္အကူပစၥည္းသာသာပဲျဖစ္ျပီး ႏုိင္ငံေတာ္ကေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစကားအရ ပက္ေဂ်ာင္းဟီအတြက္ကေတာ့ က်ေနာ္တုိ႕ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္တုိးတက္ဖုိ႕အေရး အသံုးခ်ခံရတဲ့ အေထာက္အကူပစၥည္းသာ ျဖစ္တယ္ဆုိတဲ့ သေဘာေပါ့။ သူ႕အတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိတာ ဘယ္သူမွ ၀င္ေရာက္တားဆီးလုိ႕ မရႏုိင္တဲ့ အာဏာလုိ႕ ေျပာလုိ႕ရပါတယ္။ ဒါဟာ ဘာဆုိလုိတာပါလဲ။ ပက္ေဂ်ာင္းဟီးေတြးထားတဲ့ အေတြးတုိင္းသာ စဥ္းစားရမယ္ဆုိရင္၊ ဘယ္သူမွ တုိင္းျပည္ကုိ ျပႆနာတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏုိင္ငံေတာ္ဆိုတာကုိ သံသယေတာင္ ျဖစ္စရာမလုိဘူးဆိုတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒီလုိ ျဖဴစင္သန္႕ရွင္းျပီး ၾကီးက်ယ္လွတဲ့ နုိင္ငံေတာ္နွင့္ ပတ္သတ္ျပီး သံသယေတြ ျဖစ္စရာမလိုဘူး_ ဆုိတဲ့ သေဘာေပါ့။ ဒီလုိဆုိရင္ က်ေနာ္တုိ႕တေတြဟာ ပက္ေဂ်ာင္းဟီရဲ႕ Nationalism အယူကုိ မ်က္ကန္းယံု ယံုျပီး အလံုးစံု ပံုအပ္ျပီး ေနာက္ကေန လုိက္မလား။ ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ကုိယ္ကုိယ္တုိင္ သံသယျဖစ္ျပီး ဘက္စံုကေန စဥ္းစားၾကည့္မလား။

ပက္ေဂ်ာင္းဟီ သြတ္သင္းထားတဲ့ Nationalism အယူအဆကေန လြတ္ေျမာက္ဖုိ႕ရာ
အတြက္ဆုိရင္၊ ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိတဲ့ Stockholm လကၡဏာစုကေန လြတ္
ေျမာက္ဖုိ႕အတြက္ဆိုရင္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ဆုိတဲ့ အရာကုိ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္တဲ့အခါ ျဖစ္ပြားလာႏုိင္တဲ့ အဆင္မေျပမႈေတြကို သည္းခံႏုိင္တဲ့ အားေတာ့ ရိွရမွာေပါ့။

ဘာသာျပန္သူ။ Sunwu Kang (ေဝႏြယ္ႏွင္းစုိး) 

Tuesday, May 27, 2014

ေလာကဓံဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း မျဖစ္ခ်င္ဘူး
အစြန္းေရာက္ေတြရဲ႕ Profile ပံုျဖစ္သြားမွာ ေၾကာက္တယ္

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မျဖစ္ခ်င္ဘူး
လမ္းေဘးမွာ ခ်ေရာင္းခံရမွာ ေၾကာက္တယ္

တန္ခုိးၾကီေစတီ မျဖစ္ခ်င္ဘူး
ဆုေတာင္းသူေတြအတြက္...ခြင့္မဲ့ပ်က္ကြက္ရမွာ ေၾကာက္တယ္။

ဘုရားမျဖစ္ခ်င္ဘူး
တံေတြးခြက္ေတြထဲ ပက္လက္ေမ်ာရမွာ ေၾကာက္တယ္။
ေကာင္းကင္ကုိ (ေမ ၂၇၊ ၂၀၁၄)

Friday, May 2, 2014

Hypocrite


ဘာသာမဲ့ဆိုျပီး ...

အျမင္ကတ္စရာ ေထြရာေလးပါးနဲ႔
ခ်ဥ္ဖတ္ဆရာ ေသနာေလးတစ္ပါးေရ
ဘဝင္ဟပ္လာေအာင္ ေစတနာေလးထားျပီး
ရင္ဘတ္တစ္ရာကုိ ေနရာေပးမွ
မင္းလူယဥ္ေက်းျဖစ္မွာတဲ့။
ခုေတာ့
သိပၸံပညာနဲ႔တိုင္းျပပံုက
ပိတ္ကန္ခ်င္စရာရုိင္းလွသတဲ့။
မိတ္ေဆြတစ္ေယာက္က ဆံုးမတယ္။

ဒါေပမဲ့….ေနာက္တစ္ရက္က်ေတာ့
အဲဒီမိတ္ေဆြပဲ ပလိန္းဆဲတယ္
နတ္ေတြကို “အစိမ္းသရဲ” တဲ့။

ေကာင္းကင္ကုိ (ေမ ၂၊ ၂၀၁၄)